Žesťový komorní soubor

Soubor je určen pro žáky hrající na žesťové nástroje. Činnost v tomto
souboru je zaměřena na hráčskou interakci a kooperaci malé hudební formace.
Repertoár ŽKS je orientován na kompozice či transkripce skladeb od dob renesance až
po současnost. Žáci získávají znalosti a dovednosti v oblasti, kde je žádoucí maximální
koncentrace, sebereflexe a koordinace. Vedoucím souboru je p. uč. Kunert.

Prezentace na akcích školy: 

  • 12. 11. 2016 Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému 
  • 25. 11. 2016 Rozsvěcování vánočního stromu, Napajedla
  • 26. 11. 2016 Rozsvěcování vánočního stromu, Halenkovice
  • 18. 12. 2016 Adventní koncert, kostel Narození sv. Jana Křtitele Bílovice
  • 21. 12. 2016 Adventní koncert, kostel sv. Bartoloměje Napajedla