Cimbálová muzika Maková

 

Cimbálová muzika pracuje pod vedením pana učitele Petra Piláta, který zde zúročuje své bohaté zkušenosti z vlastní cimbálové muziky.  

Prezentace na akcích školy: 

  • 7. 12. 2016 Besídka v Domě s pečovatelskou službou - Pod Kalvárií