Společnost přátel ZUŠ Rudolfa Firkušného

 

Společnost je sdružení rodičů a přátel školy, kteří její činnost podporují vlastní iniciativou nebo finančními příspěvky. Jednou do roka vydává zprávu o činnosti včetně vyúčtování. Od tohoto školního roku budou tyto informace k dispozici na webových stránkách školy.

Aktivity společnosti:

Společnost přátel je hlavním garantem konání hudebního tábora v období letních prázdnin.Organizuje soustředění, výukové kurzy a zájezdy žáků na koncerty, divadelní představení a výstavy. Přispívá na koupi pomůcek pro hudební i výtvarný obor. na odměny pro soutěžící žáky a absolventy školy.

Výroční zpráva Společnosti přátel 2016 

V letošním školním roce se podílí také na organizaci projektu

DĚTI DO KONCERTNÍCH SÁLŮ A VÝSTAVNÍCH SÍNÍ

Snažíme se o to, aby žáci školy navštěvovali hojně nejen akce školy, ale také okusili atmosféru velkých koncertních sálů, operních dómů, vernisáží, divadel atd. Patří to k jejich uměleckému vzdělávání a přispívá k rozvoji osobnosti každého dítěte. Rodiče, sourozenci, kamarádi a další zájemci o kulturu jsou na našich akcích také vítáni.

Za účast na koncertě - výstavě - budou děti pochváleny a dostanou 1 do žákovské knížky.

Akce - zájezdy:

návštěva výstavy Průmysl a řemesla ( muzeum Napajedla )

návštěva výstavy Bilance ( muzeum Napajedla )

Návštěva výstavy NALEZENÁ ROVNOVÁHA, Muzeum Napajedla 

 16. 11. Koncert Richarda Galliana (akordeon) ve Filharmonii Brno

 25.  5. Koncert Igora Ardaševa ( klavír ) ve Filharmonii B. Martinů Zlín 

Vedení společnosti:

Ve školním roce 2016/2017 jsou ve vedení společnosti tito členové:

  • Petra Strašáková - předsedkyně
  • Blanka Škrabalová
  • Kateřina Kotová
  • Lenka Hanáčková
  • Jitka Amanová

 

Zakládací listina, stanovy a další dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ.

Přivítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do práce ve výboru společnosti nebo jakýmkoliv způsobem podpořit její činnost.