Informace

Kritéria přijímacího řízení do výtvarného oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte. 
 
Kritéria přijímacího řízení do grafického oboru - malba temperovými barvami. Po vyvození motivu malby dítě samostatně pracuje. Zkoumá se stupeň barevného vidění dítěte, rozvržení motivu, bohatost výtvarného sdělení. Vyvozují se možnosti předpokládaného vývoje dítěte.
Součástí přijímacího řízení do grafického oboru jsou i domácí práce maximálně v rozsahu 10-ti prací.
 
***
 KVĚTEN
 
Výtvarné kreativní dílny 

 31. 5. 2017  naši žáci připravili výtvarnou dílnu v Divadelní zóně 57. zlínského mezinárodního filmového festivalu. Letos bylo téma festivalu "Švédská kinematografie - Astrid Lindgrenová."
 
Děti, které navštívily zlínský park Komenského si mohli pod výtvarným vedením p. uč. Válkové a jejich žaček - Barbory Mitevové, Adély Savarové, Veroniky Mikulkové, Venduly Sukupové, Michaely Škopíkové a Adély Velískové vytvořit papírového motýlka nebo si jeho motiv nechat namalovat na obličej.
 
 
 
 
XII. ročník soutěže ,,VODA ŠTĚTCEM A BÁSNÍ"
 
Terezie Gajdošíková - 1. místo v 1. kategorii, p. uč. Válková 

 

Marie Farná - cena redakční rady v 1. kategorii, p. uč. Válková

Lucie Křesťanová - cena redakční rady ve 2. kategorii, p. uč. Válková

 
OČI DOKOŘÁN

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem a město Bystřice pod Hostýnem zvou na krajskou přehlídku prací žáků výtvarných oborů Základních uměleckých škol Zlínského kraje OČI DOKOŘÁN. Vernisáž se koná v pátek 5. května 2017 v 17.00 hodin na nádvoří bystřického zámku. Výstava otevřena od Út - Ne od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 28. května 2017. 
 
 
 
 

 VÝSLEDY KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH OBORŮ 2017

KONANÉ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM

 

Kategorie: b) Řady výtvarných prací a výtvarné projekty - II. kategorie:

žáci I. stupně ve věku 7 - 13 let

Zlaté pásmo : Rytmus a rastr - p. uč. Emil Sláma - postup do ústředního kola

 Bronzové pásmo : Moře -  p. uč. Ivana Kotásková 

Bronzové pásmo : Výprava na Severní pól - p. uč. Martina Lišková

 

 Kategorie: a) Jednotlivé plošné a prostorové práce - II. kategorie:

žáci I. stupně ve věku 7 - 13 let

 Bronzové pásmo: Velísková Anna, Kotásek Richard - p. uč. Emil Sláma

 

Kategorie: a) Jednotlivé plošné a prostorové práce - III. kategorie:

žáci I. stupně ve věku 14 - 20 let

Bronzové pásmo: Horecká Alena, Škopíková Michaela, Blahušová Klára

p. uč. Emil Sláma

  
 ***
 DUBEN
 
 VÝSTAVA PEDAGOGŮ VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ ZLÍNSKÉHO KRAJE
 
8. dubna 2017 proběhla slavnostní vernisáž výstavy pedagogů výtvarných oborů ZUŠ Zlínského kraje v Bystřici pod Hostýnem v prostorách místního zámku.
Vystavují zde také kantoři ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla
Emil Sláma, Ivana Kotásková a Martina Lišková.
 
 
POZVÁNKA NA ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU 
 
 
 
***
BŘEZEN
 

Návštěva výstavy „ Studentský plakát " v muzeu Napajedla

 

Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představil výběr nejlepších plakátů, které vytvořili studenti během 20 let existence ateliéru. Žáky p. uč. Ivany Kotáskové  provedl  výstavou vedoucí ateléru Grafického designu  dr. ak. soch. Rostislav Illík.

Návštěva výstavy ,,Eva Prokopcová Išková - obrazy"

  V měsíci březnu navštívili žáci paní učitelky Jany Válkové
výstavu abstraktních obrazů malířky Evy Prokopcové Iškové.
Cílem návštěvy bylo inspirovat děti v jejich malířském projevu,
který by mohly uplatnit při vlastním zpracování obličejových masek na téma "Živly".
Žáci měli v muzeu za úkol vcítit se do obrazů a identifikovat své výtvory s vystavenými díly.
Zamýšleli se společně nad tím, jak zdokonalit míšení barev, sledovali práci s malířským rukopisem a strukturou. Snažili se nalézat výtvarný rytmus a symbol v obraze.
Některé žáky zaujala výtvarná dramatičnost a hodnotili také harmonii a disharmonii barev, kontrast lesku a matu. Výstava byla pro žáky zábavou i užitečnou inspirací.
Do muzea se budou rádi vracet.
 
 ***
 
ÚSPĚŠNÉ PŘIJETÍ NA UMPRUM V UHERSKÉM HRADIŠTI 

 Kateřina Vrtělová byla přijata ke studiu na Střední uměleckoprůmyslovou školu                       v Uherském Hradišti, obor Grafický design.
Žákyně se připravovala u paní učitelky Ivany Kotáskové.
 
Katce gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů při studiu.
 

 ***
LEDEN
 
Focení absolventů
 
9. 1. 2017 v 16.10 hodin ve fotoateliéru Lucie proběhne focení absolventů p. uč. Ivany Kotáskové. 
 
*** 
 PROSINEC
 

HUDBA V OBRAZE

 Kantoři výtvarného oboru se svými žáky připravili výstavu prací s hudebními náměty. Práce jsou nainstalovány v přízemí školy. Můžete je  zhlédnout také ve fotogaleriivýtvarného oboru.

***
LISTOPAD
 

Návštěva výstavy „ Bilance"

 Žáci 5. 6. ročníků učitelů Ivany Kotáskové a Emila Slámy navštívili výstavu v místním muzeu.

 

 ***
ŘÍJEN
 
Návštěva výstavy " Nalezená Rovnováha "
 

Žáci ze tříd Ivany Kotáskové a Emila Slámy spolu s kantory navštívili v Muzeu Napajedla velmi zajímavou výstavu " Nalezená rovnováha ". Žáci měli možnost se zaposlouchat do kinetických objektů sochaře  Františka Svátka a prohlédnout si koláže s námětem moře a pobřeží  sochařky Barbory Blahutové. Více fotografií naleznete ve fotogalerii výtvarného oboru.