Děti do koncertních sálů a výstavních síní

Projekt ,,Děti do koncertních sálů a výstavních síní‘‘ zajišťuje žákům naší školy kontakt s přímým uměním prostřednictvím návštěv koncertů, výstav nebo divadelních představení.

Kulturní akce pro děti vybírají vyučující s ohledem na jejich věk, potřeby a v souladu s děním v kultuře nebo aktuálním výročím v uměleckém světě.

Cílem projektu je výchova kultivovaných a kulturních jedinců s celoživotním zájmem o umění.

Finanční podporu projektu zajišťuje Společnost přátel.

******************************************************************************* 

Zájezd do Prahy 

 

 

Muzeum jako tvůrčí inspirace

V měsíci březnu navštívili žáci paní učitelky Jany Válkové výstavu abstraktních obrazů malířky Evy Prokopcové Iškové. Cílem návštěvy bylo inspirovat děti v jejich malířském projevu, který by mohly uplatnit při vlastním zpracování obličejových masek na téma "Živly".
Žáci měli v muzeu za úkol vcítit se do obrazů a identifikovat své výtvory s vystavenými díly.
Zamýšleli se společně nad tím, jak zdokonalit míšení barev, sledovali práci s malířským rukopisem a strukturou. Snažili se nalézat výtvarný rytmus a symbol v obraze. 
Některé žáky zaujala výtvarná dramatičnost a hodnotili také harmonii a disharmonii barev, kontrast lesku a matu. Výstava byla pro žáky zábavou i užitečnou inspirací. Do muzea se budou rádi vracet.
 
 

 

 

Fotografie žáků z návštěvy výstavy Nalezená rovnováha 

 

fotografie z návštěvy koncertu Richarda Galliana, Besední dům Brno

 

V letošním šk. roce opět vyhlašujeme soutěž o cenu ředitelky školy.

Za každou návštěvu kulturní akce (výstavy, koncertu, divadla...), nahlášenou vašemu třídnímu učiteli, získáte do ŽK jedničku. Na konci roku budou vyhlášeni a odměněni žáci/žákyně s nejvyšším počtem získaných jedniček.  

Plán akcí v roce 2016/ 2017 

Výstava Průmysl a řemesla, Muzeum Napajedla

Výstava Bilance, Muzeum Napajedla

      Výstava NALEZENÁ ROVNOVÁHA, Muzeum Napajedla  

16. 11. Koncert Richarda Galliana (akordeon) ve Filharmonii Brno

Výstava Reklama a děti, Muzeum Napajedla 

Výstava Eva Prokopcová Išková - obrazy, Muzeum Napajedla

Studentský plakát - Ateliér Grafického designu UTB Zlín 

25. 5. Koncert Igora Ardaševa ( klavír ) ve Filharmonii B. Martinů Zlín

27. 6. Zájezd do Národní galerie a Národního divadla v Praze

*******************************************************************************  

Přehled navštívených  kulturních akcí ve školním roce 2015/ 2016: 

 4. 11. Zájezd VO do Zlína (expozice výtv. umění 19.-21.stol., muzeum obuvnictví) 

 5. 11. Koncert Eugena Indjiče (klavír), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

   Návštěva výstavy Napajedelský salón - žáci výtvarného oboru (listopad 2015)

 6.  2. Zájezd na operu Turandot, ND Brno

 3.  4. Zájezd na balet Sněhurka a sedm trpaslíků, ND Brno

21. 4. Koncert Ivo Kahánka (klavír), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

12. 5. Koncert Josefa Špačka (housle), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Návštěva výstavy fotografií Zóna, Muzeum Napajedla ( žáci počítačové grafiky ) 

Tereza Neradilová, žákyně 1. ročníku hry na klavír u p. uč. Kuběnové napsala o návštěvě Janáčkova divadla v Brně:

Balet Sněhurka a sedm trpaslíků.
V neděli jsme si udělali výlet do Brna. Jeli jsme se podívat na balet Sněhurka a sedm trpaslíků. Líbila se mi a taky paním učitelkám. Vystoupení začalo ve 14 hodin a trvalo asi 2 hodiny. Na baletu jsem ještě nikdy nebyla, ale můžu říct, že to bylo velmi krásné a zajímavé. Takové představení musí být určitě hodně náročné nacvičit, ale určitě to stojí za to. Postavy měly krásné oblečení. Z trpaslíků se mi nejvíc líbil Šmudla, který vypadal legračně,  a i když dělal vážné věci, vypadalo to srandovně. Další krásnou postavou byla Sněhurka, která se uměla ladně pohybovat. Důležitou postavou byl i statečný princ, který na konci příběhu se Sněhurkou pěkně tančil. Představení rychle uběhlo a končilo velkým potleskem. My jsme se pak všichni vydali na zpáteční cestu domů a já jsem se celou dobu těšila,  až své zážitky budu doma všem vyprávět. Předvedla jsem rodičům trpaslíka Šmudlu a hodně jsme se nasmáli. Už teď se těším na další představení.